प्रवचने

Current     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2000     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

गणेश पुरम मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
श्री ज्ञानेश्वरी प्रसारक मंडळ, पुणे)

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- १६-०४-२०१७-Sadhan_Nishtha_Swami Madhavnath darshan 3.43 MB डाउनलोड
रवि- २९-१०-२०१७-सत्संग 7.83 MB डाउनलोड
रवि- १५-१०-२०१७-Prapanci_ani_Parmarthi_Pp_Swami_Madhavnath_Swami_Madhavnath_Darshan 5.89 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part2of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 7.78 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part1of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 4.01 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part3of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 5.78 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part4of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 3.60 MB डाउनलोड
रवि- ३०-०७-२०१७-Satsang_fifth_Sunday 12.09 MB डाउनलोड
रवि- ०९-०७-२०१७-Swami_Madhavnath_Punyasmaran 14.34 MB डाउनलोड
रवि- ०२-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 7.23 MB डाउनलोड
रवि- ११-०६-२०१७-Parayan_Sohala_Samarop_Karyekram 14.73 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०६-२०१७-Dnyaneshwari_Parayan_Udhatan_Sohala 13.35 MB डाउनलोड
रवि- २१-०५-२०१७-Dhyan_Yogi_PP_Swami_Madhavnath 6.83 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part9of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Swamiji_Ashirvachan 6.64 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part10of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Zale_Samadhan 1.12 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part8of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Lagalase_Chand_mala_Madhavacha 6.71 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part7of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Bolava_Vittal 7.25 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part6of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Maze_Maher_Pandhari 4.85 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part5of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Antari_Jayachya_Vase 4.76 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part4of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Chala_Jau_Alandila 5.27 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part3of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Ram_Antari_Smara 6.46 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part2of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_RamNam_Tu_Bhaja_Re 7.02 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part1of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan 5.89 MB डाउनलोड
रवि- १९-०३-२०१७-Swami_Madhavnath_Darshan_Ajarapanatale_Swmiji 7.93 MB डाउनलोड
रवि- १९-०२-२०१७-Das_Bodh_Pravachankar_Swami_Madhavnath_Vishesh_Kendra 6.14 MB डाउनलोड
रवि- ०५-०२-२०१७-SMBPM_Vardhapandiin 14.52 MB डाउनलोड
रवि- २९-०१-२०१७-सत्संग 9.43 MB डाउनलोड
रवि- १५-०१-२०१७-Vishesh_Kendra_Nath_Panthi_Swami_Madhavnath 7.54 MB डाउनलोड

सोमवार


Pravachans Size Download
सोम- ०५-०६-२०१७-Pp_SwamiMadhavnath_Matoshri_Sarlatai_Sahajivan_Parayan_Vishesh_Karyekram 12.02 MB डाउनलोड

मंगळवार


Pravachans Size Download
मंगळ- ०६-०६-२०१७-PP_Swamimadhavnath_Karya_Drushti_Parayan_Vishesh_Karyakram 10.41 MB डाउनलोड

बुधवार


Pravachans Size Download
बुध- ०७-०६-२०१७-PP_Swami_Swarupanand_ani_Swami_Madhavnath_Parayan_Vishesh_Karyekram 11.94 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- १२-१०-२०१७-Satsangatil_Pp_Swami_Madhavnath_Swami_Madhavnath_Darshan 3.12 MB डाउनलोड
गुरु- १२-१०-२०१७-Swami_Smruti 2.02 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०९-२०१७-Bhavsumane 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 7.60 MB डाउनलोड
गुरु- ०६-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 8.30 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०६-२०१७-PP_Swami_Madhavnath_ani_Yuvasadhak_Parayan_Vishesh_Karyekram 11.42 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०५-२०१७-Swami_Madhavnath_Vishesh_Karyekram 6.71 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०४-२०१७-Swami_Smruti 1.41 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०३-२०१७-Swami_Madhavnath_Upa_Kendra_Vishesh_Karyakram 5.64 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०३-२०१७-Swami_Smruti 1.44 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१७-Swami_Madhavnath_Janma_Shatabdi_Vishesh_Kendra_Mahant_Swami_Madhavnath 448.00 KB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१७-Vishesh_Kendra_Mahant_Swami_Madhavnath 5.81 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१७-Swami_Smruti 1.33 MB डाउनलोड

शुक्रवार


Pravachans Size Download
शुक्र- ०९-०६-२०१७-Part3of3_Dnyaneshwari_Parayan_AbhangGayan 12.00 MB डाउनलोड
शुक्र- ०९-०६-२०१७-Part2of3_Dnyaneshwari_Parayan_AbhangGayan 17.93 MB डाउनलोड
शुक्र- ०९-०६-२०१७-Part1of3_Dnyaneshwari_Parayan_AbhangGayan 14.93 MB डाउनलोड

शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- १०-०६-२०१७-PP_Swami_Madhavnath_Dyneshwar_Maharaj_ani_Dyneshwari__shatabdi_Vishesh_Karyekram 12.11 MB डाउनलोड

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- १६-०४-२०१७-Sadhan_Nishtha_Swami Madhavnath darshan 3.43 MB डाउनलोड
रवि- २९-१०-२०१७-सत्संग 7.83 MB डाउनलोड
रवि- १५-१०-२०१७-Prapanci_ani_Parmarthi_Pp_Swami_Madhavnath_Swami_Madhavnath_Darshan 5.89 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part2of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 7.78 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part1of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 4.01 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part3of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 5.78 MB डाउनलोड
रवि- ०१-१०-२०१७-Part4of4_Swami_Madhavnath_Shatabdi_Sohala_Sangata 3.60 MB डाउनलोड
रवि- ३०-०७-२०१७-Satsang_fifth_Sunday 12.09 MB डाउनलोड
रवि- ०९-०७-२०१७-Swami_Madhavnath_Punyasmaran 14.34 MB डाउनलोड
रवि- ०२-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 7.23 MB डाउनलोड
रवि- ११-०६-२०१७-Parayan_Sohala_Samarop_Karyekram 14.73 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०६-२०१७-Dnyaneshwari_Parayan_Udhatan_Sohala 13.35 MB डाउनलोड
रवि- २१-०५-२०१७-Dhyan_Yogi_PP_Swami_Madhavnath 6.83 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part9of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Swamiji_Ashirvachan 6.64 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part10of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Zale_Samadhan 1.12 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part8of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Lagalase_Chand_mala_Madhavacha 6.71 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part7of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Bolava_Vittal 7.25 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part6of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Maze_Maher_Pandhari 4.85 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part5of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Antari_Jayachya_Vase 4.76 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part4of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Chala_Jau_Alandila 5.27 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part3of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_Ram_Antari_Smara 6.46 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part2of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan_RamNam_Tu_Bhaja_Re 7.02 MB डाउनलोड
रवि- २३-०४-२०१७-Part1of10_Guru_Bhajani_CD_Vimochan 5.89 MB डाउनलोड
रवि- १९-०३-२०१७-Swami_Madhavnath_Darshan_Ajarapanatale_Swmiji 7.93 MB डाउनलोड
रवि- १९-०२-२०१७-Das_Bodh_Pravachankar_Swami_Madhavnath_Vishesh_Kendra 6.14 MB डाउनलोड
रवि- ०५-०२-२०१७-SMBPM_Vardhapandiin 14.52 MB डाउनलोड
रवि- २९-०१-२०१७-सत्संग 9.43 MB डाउनलोड
रवि- १५-०१-२०१७-Vishesh_Kendra_Nath_Panthi_Swami_Madhavnath 7.54 MB डाउनलोड

सोमवार


Pravachans Size Download
सोम- ०५-०६-२०१७-Pp_SwamiMadhavnath_Matoshri_Sarlatai_Sahajivan_Parayan_Vishesh_Karyekram 12.02 MB डाउनलोड

मंगळवार


Pravachans Size Download
मंगळ- ०६-०६-२०१७-PP_Swamimadhavnath_Karya_Drushti_Parayan_Vishesh_Karyakram 10.41 MB डाउनलोड

बुधवार


Pravachans Size Download
बुध- ०७-०६-२०१७-PP_Swami_Swarupanand_ani_Swami_Madhavnath_Parayan_Vishesh_Karyekram 11.94 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- १२-१०-२०१७-Satsangatil_Pp_Swami_Madhavnath_Swami_Madhavnath_Darshan 3.12 MB डाउनलोड
गुरु- १२-१०-२०१७-Swami_Smruti 2.02 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०९-२०१७-Bhavsumane 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 7.60 MB डाउनलोड
गुरु- ०६-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 8.30 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०६-२०१७-PP_Swami_Madhavnath_ani_Yuvasadhak_Parayan_Vishesh_Karyekram 11.42 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०५-२०१७-Swami_Madhavnath_Vishesh_Karyekram 6.71 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०४-२०१७-Swami_Smruti 1.41 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०३-२०१७-Swami_Madhavnath_Upa_Kendra_Vishesh_Karyakram 5.64 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०३-२०१७-Swami_Smruti 1.44 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१७-Swami_Madhavnath_Janma_Shatabdi_Vishesh_Kendra_Mahant_Swami_Madhavnath 448.00 KB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१७-Vishesh_Kendra_Mahant_Swami_Madhavnath 5.81 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१७-Swami_Smruti 1.33 MB डाउनलोड

शुक्रवार


Pravachans Size Download
शुक्र- ०९-०६-२०१७-Part3of3_Dnyaneshwari_Parayan_AbhangGayan 12.00 MB डाउनलोड
शुक्र- ०९-०६-२०१७-Part2of3_Dnyaneshwari_Parayan_AbhangGayan 17.93 MB डाउनलोड
शुक्र- ०९-०६-२०१७-Part1of3_Dnyaneshwari_Parayan_AbhangGayan 14.93 MB डाउनलोड

शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- १०-०६-२०१७-PP_Swami_Madhavnath_Dyneshwar_Maharaj_ani_Dyneshwari__shatabdi_Vishesh_Karyekram 12.11 MB डाउनलोड