प्रवचने

Current     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2000     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

गणेश पुरम मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
श्री ज्ञानेश्वरी प्रसारक मंडळ, पुणे)

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- १५-०४-२०१८-सत्संग 7.74 MB डाउनलोड
रवि- ११-०२-२०१८-Vardhapan_Din_Utsav 17.31 MB डाउनलोड
रवि- २१-०१-२०१८-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ११-०१-२०१८-Swami_Smruti 1.50 MB डाउनलोड


रविवार


Pravachans Size Download
रवि- २५-१२-२०११-Pravachan 6.31 MB डाउनलोड
रवि- १८-१२-२०११-सत्संग 7.78 MB डाउनलोड
रवि- १८-१२-२०११-Pravachan 6.72 MB डाउनलोड
रवि- ०४-१२-२०११-Pravachan 5.98 MB डाउनलोड
रवि- २७-११-२०११-Pravachan 5.12 MB डाउनलोड
रवि- २०-११-२०११-सत्संग 8.02 MB डाउनलोड
रवि- २०-११-२०११-Pravachan 5.81 MB डाउनलोड
रवि- २३-१०-२०११-Yuvasneha 12.46 MB डाउनलोड
रवि- ३०-१०-२०११-सत्संग 12.04 MB डाउनलोड
रवि- ०६-११-२०११-Pravachan 6.95 MB डाउनलोड
रवि- १६-१०-२०११-AnushangikSadhana_USA 4.85 MB डाउनलोड
रवि- १६-१०-२०११-सत्संग 8.60 MB डाउनलोड
रवि- २३-१०-२०११-Pravachan 7.26 MB डाउनलोड
रवि- १६-१०-२०११-Pravachan 6.66 MB डाउनलोड
रवि- ०९-१०-२०११-Ashwin_Shuddha_Chaturthi 12.39 MB डाउनलोड
रवि- ०९-१०-२०११-Pravachan 7.65 MB डाउनलोड
रवि- ०२-१०-२०११-Swami_Madhavnath_Jayanti_Din_Utsav 15.52 MB डाउनलोड
रवि- २५-०९-२०११-SamadhanParisamwad_USA 8.44 MB डाउनलोड
रवि- २५-०९-२०११-Pravachan 7.35 MB डाउनलोड
रवि- १८-०९-२०११-PandharpurAnandYatraEveningUdghatanSohala 20.27 MB डाउनलोड
रवि- १०-०४-२०११-Dasbodh_Pravachan 7.19 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०९-२०११-Pravachan 6.88 MB डाउनलोड
रवि- २१-०८-२०११-DasbodhAbhyas_USA 7.73 MB डाउनलोड
रवि- २८-०८-२०११-Yuvasneha 11.57 MB डाउनलोड
रवि- २८-०८-२०११-Pravachan 6.55 MB डाउनलोड
रवि- १७-०७-२०११-SwamiMakarandnathGuruPournimaUtsav 9.67 MB डाउनलोड
रवि- २१-०८-२०११-सत्संग 6.92 MB डाउनलोड
रवि- १५-०५-२०११-Pu_Swamijii_VardhapanDin_Utsav_USA 10.65 MB डाउनलोड
रवि- २४-०७-२०११-Gurupournima_Utsav_USA 9.99 MB डाउनलोड
रवि- १४-०८-२०११-Dasbodh_Pravachan 7.34 MB डाउनलोड
रवि- २१-०८-२०११-Pravachan 6.49 MB डाउनलोड
रवि- ३१-०७-२०११-Pravachan 7.29 MB डाउनलोड
रवि- ०७-०८-२०११-Pravachan 6.54 MB डाउनलोड
रवि- १७-०७-२०११-Pu_Swami_Madhavnath_Guru_Pournima_Utsav 14.01 MB डाउनलोड
रवि- १०-०७-२०११-Satguru_Stavan 7.15 MB डाउनलोड
रवि- ०३-०७-२०११-Pravachan 6.15 MB डाउनलोड
रवि- १९-०६-२०११-Satsang_USA 9.43 MB डाउनलोड
रवि- २६-०६-२०११-Pravachan 7.53 MB डाउनलोड
रवि- १२-०६-२०११-Pravachan 5.83 MB डाउनलोड
रवि- ०५-०६-२०११-Pravachan 6.68 MB डाउनलोड
रवि- २०-०३-२०११-सत्संग 7.76 MB डाउनलोड
रवि- १९-०६-२०११-सत्संग 7.25 MB डाउनलोड
रवि- १५-०५-२०११-सत्संग 6.81 MB डाउनलोड
रवि- १९-०६-२०११-Pravachan 5.68 MB डाउनलोड
रवि- २९-०५-२०११-Satsang_5thSunSatsang 9.01 MB डाउनलोड
रवि- २२-०५-२०११-Pravachan 5.31 MB डाउनलोड
रवि- १५-०५-२०११-Pravachan 5.41 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०५-२०११-Pravachan 5.45 MB डाउनलोड
रवि- ०१-०५-२०११-Pravachan 6.02 MB डाउनलोड
रवि- १७-०४-२०११-सत्संग 8.35 MB डाउनलोड
रवि- २४-०४-२०११-Pravachan 7.49 MB डाउनलोड
रवि- १७-०४-२०११-Pravachan 9.11 MB डाउनलोड
रवि- ०३-०४-२०११-Pravachan 8.18 MB डाउनलोड
रवि- २७-०३-२०११-Pravachan 6.96 MB डाउनलोड
रवि- २०-०३-२०११-Pravachan 6.59 MB डाउनलोड
रवि- १३-०३-२०११-Pravachan 6.26 MB डाउनलोड
रवि- ०६-०३-२०११-Pravachan 5.98 MB डाउनलोड
रवि- २७-०२-२०११-Pravachan 6.63 MB डाउनलोड
रवि- २०-०२-२०११-Pravachan 5.89 MB डाउनलोड
रवि- ०६-०२-२०११-VardhapanDen_Utsav 15.64 MB डाउनलोड
रवि- २३-०१-२०११-Pravachan 6.42 MB डाउनलोड
रवि- ०९-०१-२०११-Pravachan 6.55 MB डाउनलोड
रवि- ०२-०१-२०११-Pravachan 6.41 MB डाउनलोड

सोमवार


Pravachans Size Download
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraEveningNathSampraday-SwamiMadhavNath-SwamiMakarandNath 15.39 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraEveningAbhangGayan 7.28 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraEveningVadyaVadan1 1.75 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraEveningVadyaVadan 2.16 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningAnushangikSadhana 5.82 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningPratibhDarshan 3.23 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningVadyaVadan 1.06 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningNathSampraday-SwamiSwarupanand 7.80 MB डाउनलोड
सोम- १९-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningNathSampraday-Adinath-te-GaneshNath 6.75 MB डाउनलोड
सोम- ०३-०१-२०११-PavasYatra 10.09 MB डाउनलोड

मंगळवार


Pravachans Size Download
मंगळ- २०-०९-२०११-PandharpurAnandYatraPratibhDarshan 3.22 MB डाउनलोड
मंगळ- २०-०९-२०११-PandharpurAnandYatraEveningAbhangGayan 11.84 MB डाउनलोड
मंगळ- २०-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningBhajan_ChaitanyaMaharaj_GundaMaharajCharitra 16.57 MB डाउनलोड
मंगळ- २०-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningAnushangikSadhana 5.11 MB डाउनलोड
मंगळ- २०-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningVadyaVadan 1.47 MB डाउनलोड
मंगळ- २२-०२-२०११-Geta_Dharama_Manda_Pravachan 10.28 MB डाउनलोड
मंगळ- ०४-०१-२०११-PavasYatra 8.60 MB डाउनलोड

बुधवार


Pravachans Size Download
बुध- ०७-१२-२०११-Pravachan 5.33 MB डाउनलोड
बुध- २८-१२-२०११-Swami_Madhavnath_Athavani 1.66 MB डाउनलोड
बुध- ०९-११-२०११-pravachan 6.18 MB डाउनलोड
बुध- ०२-११-२०११-pravachan 5.88 MB डाउनलोड
बुध- ०५-१०-२०११-pravachan 5.75 MB डाउनलोड
बुध- १९-१०-२०११-Swami_Madhavnath_Athavani 1.65 MB डाउनलोड
बुध- १२-१०-२०११-Pravachan 6.15 MB डाउनलोड
बुध- १४-०९-२०११-Pravachan 5.84 MB डाउनलोड
बुध- २१-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningSamaropSohala 20.23 MB डाउनलोड
बुध- २१-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningVadyaVadan 1.88 MB डाउनलोड
बुध- २१-०९-२०११-PandharpurAnandYatraMorningSatsang 5.37 MB डाउनलोड
बुध- १७-०८-२०११-Swami_Madhavnath_Athavani 1.32 MB डाउनलोड
बुध- १०-०८-२०११-pravachan 6.48 MB डाउनलोड
बुध- ०३-०८-२०११-pravachan 6.16 MB डाउनलोड
बुध- १३-०७-२०११-Satgurustavan 7.56 MB डाउनलोड
बुध- ०६-०७-२०११-Satguru_Stavan 7.29 MB डाउनलोड
बुध- ०८-०६-२०११-pravachan 6.15 MB डाउनलोड
बुध- १५-०६-२०११-Swami_Madhavnath_Athavani 1.34 MB डाउनलोड
बुध- ०१-०६-२०११-pravachan 5.74 MB डाउनलोड
बुध- ११-०५-२०११-Pravachan 6.08 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०५-२०११-Pravachan 5.95 MB डाउनलोड
बुध- १३-०४-२०११-Pravachan 6.05 MB डाउनलोड
बुध- ०६-०४-२०११-pravachan 5.79 MB डाउनलोड
बुध- १६-०३-२०११-Swami_Madhavnath_Athavani 1.08 MB डाउनलोड
बुध- ०९-०३-२०११-Pravachan 6.11 MB डाउनलोड
बुध- ०२-०३-२०११-Pravachan 6.12 MB डाउनलोड
बुध- १६-०२-२०११-Swami_Madhavnath_Athavani 1.16 MB डाउनलोड
बुध- ०२-०२-२०११-Pravachan 6.46 MB डाउनलोड
बुध- १२-०१-२०११-Pravachan 5.90 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ०८-१२-२०११-Swami_Madhavnath_Atavani 1.74 MB डाउनलोड
गुरु- २९-१२-२०११-Sarlatai_95thVardhapandin 6.90 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०७-२०११-Sadguru_Stavan 6.65 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०६-२०११-SwamiMadhavnath_Atawani 760.00 KB डाउनलोड
गुरु- २१-०४-२०११-Sphut 3.60 MB डाउनलोड
गुरु- २४-०३-२०११-Sphut 1.94 MB डाउनलोड