प्रवचने

Current     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2000     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

गणेश पुरम मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
श्री ज्ञानेश्वरी प्रसारक मंडळ, पुणे)

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- १५-०४-२०१८-सत्संग 7.74 MB डाउनलोड
रवि- ११-०२-२०१८-Vardhapan_Din_Utsav 17.31 MB डाउनलोड
रवि- २१-०१-२०१८-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ११-०१-२०१८-Swami_Smruti 1.50 MB डाउनलोड


रविवार


Pravachans Size Download
रवि- १६-१२-२०१२-सत्संग 7.42 MB डाउनलोड
रवि- २५-११-२०१२-NagpurAnandYatra_Dasbodh_Pravachan 5.35 MB डाउनलोड
रवि- ३०-०९-२०१२-सत्संग 8.35 MB डाउनलोड
रवि- १६-०९-२०१२-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
रवि- १९-०८-२०१२-सत्संग 6.86 MB डाउनलोड
रवि- १२-०८-२०१२-Swamiji_Das-Bodh_Pravachan 6.97 MB डाउनलोड
रवि- २९-०७-२०१२-सत्संग 8.24 MB डाउनलोड
रवि- ०१-०७-२०१२-Sadguru_Stavan 6.89 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०७-२०१२-SwamiMadhavnathGuruPournimaUtsav 15.02 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०७-२०१२-SwamiMakarandnathGuruPournimaUtsav 12.30 MB डाउनलोड
रवि- ०६-०५-२०१२-Soham_Sadhana_Melawa 2.72 MB डाउनलोड
रवि- २०-०५-२०१२-सत्संग 7.46 MB डाउनलोड
रवि- २९-०४-२०१२-5thSunSatsang 8.54 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०४-२०१२-Dasbodh Pravachan 6.69 MB डाउनलोड
रवि- १७-०३-२०१२-सत्संग 7.86 MB डाउनलोड
रवि- २६-०२-२०१२-Pravachan 6.68 MB डाउनलोड
रवि- १९-०२-२०१२-सत्संग 7.02 MB डाउनलोड
रवि- १९-०२-२०१२-Pravachan 6.49 MB डाउनलोड
रवि- १२-०२-२०१२-Pravachan 6.49 MB डाउनलोड
रवि- ०५-०२-२०१२-वर्धापनदिन 16.61 MB डाउनलोड
रवि- २९-०१-२०१२-सत्संग 12.13 MB डाउनलोड
रवि- २२-०१-२०१२-Pravachan 5.95 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०१-२०१२-Pravachan 5.94 MB डाउनलोड
रवि- ०१-०१-२०१२-Pravachan 5.61 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- ०५-१२-२०१२-pravachan 5.99 MB डाउनलोड
बुध- १२-१२-२०१२-pravachan 8.50 MB डाउनलोड
बुध- ०७-११-२०१२-pravachan 5.37 MB डाउनलोड
बुध- १२-१०-२०१२-Pravachan 6.32 MB डाउनलोड
बुध- ०३-१०-२०१२-Swami_Madhavnath_Smruti 1.13 MB डाउनलोड
बुध- १९-०९-२०१२-Swami_Madhavnath_Smruti 5.77 MB डाउनलोड
बुध- ०५-०९-२०१२-Pravachan 6.26 MB डाउनलोड
बुध- ०८-०८-२०१२-pravachan 6.15 MB डाउनलोड
बुध- ०६-०६-२०१२-Swamiji_Pravachan 6.56 MB डाउनलोड
बुध- ०१-०८-२०१२-pravachan 5.80 MB डाउनलोड
बुध- १२-०६-२०१२-Sadguru_stavan 2.97 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०७-२०१२-Sadguru_stavan 6.75 MB डाउनलोड
बुध- १८-०७-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.24 MB डाउनलोड
बुध- १६-०५-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 981.22 KB डाउनलोड
बुध- ०९-०५-२०१२-pravachan 5.45 MB डाउनलोड
बुध- १८-०४-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1,022.14 KB डाउनलोड
बुध- ०८-०३-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.17 MB डाउनलोड
बुध- १९-०१-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.16 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०४-२०१२-pravachan 5.14 MB डाउनलोड
बुध- ११-०४-२०१२-pravachan 5.97 MB डाउनलोड
बुध- २१-०३-२०१२-Swami_MakarandNath_Abhang 4.61 MB डाउनलोड
बुध- २१-०३-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.54 MB डाउनलोड
बुध- १४-०३-२०१२-pravachan 5.89 MB डाउनलोड
बुध- ०७-०३-२०१२-Pravachan 5.43 MB डाउनलोड
बुध- ०१-०२-२०१२-Pravachan 5.14 MB डाउनलोड
बुध- १५-०२-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.66 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०१-२०१२-pravachan 5.17 MB डाउनलोड
बुध- ११-०१-२०१२-pravachan 4.37 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- २७-१२-२०१२-Matoshri_Sarlatai_96th_Wardhapan_Utsav 8.13 MB डाउनलोड
गुरु- २०-१२-२०१२-Swami_Madhavnath_Smruti 3.31 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-११-२०१२-Swami_Madhavnath_Smruti 512.00 KB डाउनलोड
गुरु- १३-१२-२०१२-Swami_Madhavnath_Smruti 256.00 KB डाउनलोड
गुरु- २२-११-२०१२-NagpurAnandYatra_Dasbodh_Pravachan 7.50 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-१०-२०१२-Bhav_Sumane 6.91 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०९-२०१२-Swamiji_Prabodhan 1.82 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०९-२०१२-Swamiji_Smruti 1.13 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०८-२०१२-Gokul_Ashtami_Vishesh_Kendra 5.39 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०८-२०१२-Swamiji_Smruti 1.27 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०७-२०१२-Sadguru_Stavan 7.74 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०७-२०१२-Sadguru_stavan 30.94 MB डाउनलोड
गुरु- १७-०५-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.37 MB डाउनलोड
गुरु- १७-०५-२०१२-Swamiji_Prabodhan 1.37 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०५-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.19 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०३-२०१२-Swami_Madhavnath_Athavani 1.54 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१२-Swami_Madhavnath_Atavani 1.91 MB डाउनलोड

शुक्रवार


Pravachans Size Download
शुक्र- २३-११-२०१२-NagpurAnandYatra_Dasbodh_Pravachan 7.34 MB डाउनलोड

शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- २४-११-२०१२-NagpurAnandYatra_Dasbodh_Pravachan 7.14 MB डाउनलोड